ÅRSMØTET 2018

Årsmøtet 2018 ble avholdt torsdag 8. mars kl. 1900

Vedtak:

- Årsmeldingen med tillegg  ble godkjent/tatt til etterretning.

- Regnskap og revisjonsberetning ble godkjent.

- Kontingent kr. 150,- ble vedtatt

- Valg: Se det nye styret under Organisasjonen.

Utdrag av årsmeldingen, i stikkords form:

 - Historielagets facebookside har nå over 1000 følgere. Laget har ca. 130 betalende medlemmer.

-  4 åpne arrangementer er avholdt (konferanse og avduking, Lindstrøm-prosjektet, boklansering FFR-hiistorie, foredrag Hammerfest sykehus-historie, og nyttårsarrangement om Hammerfest-diktere).

-  Historielagets har mistet sine lokaler i bibliotek-bygget, samlingene er foreløpig magasinert, og en venter på samlokalisering med Gjenreisningsmuseet.

-  Det ble vedtatt å utrede en sammenslåing/et tettere samarbeid med Gjenreisningsmuseets Venner. 

- Årskalenderen og Øyfolk kom ut som planlagt.