Notice: Undefined variable: _POST in /home/hsfest/www/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 1 Notice: Undefined variable: _POST in /home/hsfest/www/libraries/joomla/registry/format.php on line 1 Hammerfest Historielag
 

Hammerfest Historielag

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Notice: Undefined variable: _POST in /home/hsfest/www/libraries/joomla/utilities/date.php on line 1
Notice: Undefined variable: _POST in /home/hsfest/www/libraries/phputf8/mbstring/case.php on line 1 Notice: Undefined variable: _POST in /home/hsfest/www/templates/ja_purity/html/com_content/frontpage/default_item.php on line 1

 SE REDIGERT UTDRAG AV DR. HANSEN-FILMEN PÅ www.nordlys.no, WEB-TV!   

Nå er historielaget også på Facebook!

 PIONERENE

Einar

Einar Bentsen, initiativtaker til stiftelsen av Hammerfest Historielag, første formann, og drivkraften i lagets arbeid i mer enn 20 år.

Den 4. april 1951 hadde Einar Bentsen innkalt representative personer fra forskjellige deler av byens virksomhet til et møte om opprettelse av et historielag. I protokollen for dette møtet står det blant annet: ”Det var alminnelig enighet om den store betydning saken har særlig av hensyn til følgene av den rasering som fant sted i 1944.”

Et arbeidsutvalg ble nedsatt, og 28. mai samme år ble stiftelsesmøtet avholdt på Hermos hotellbrakke. Her ble lovene vedtatt, og følgende styre ble valgt:

Formann: Einar Bentsen, nestformann: Kaare Berg-Hansen, styremedlemmer: Alfred Thomassen, Ragnvald Jacobsen, Ella Alex Olsen.

Styret kom raskt i arbeid, det ble innhentet bidrag fra byens bedrifter, utenbys museale institusjoner ble kontaktet, og innsamling av gjenstander, skriftlig materiale og bilder begynte. Her ble grunnlaget til historielagets etter hvert svært omfattende billedsamling lagt, og allerede året etter kom lagets første publikasjon ut. Dette var et stensilert hefte på 62 sider med sokneprest Peder Harboes skrifter om Hammerfest og Finnmark, samt hans brevveksling med Thomas von Westen i perioden 1725 – 1727.

Sist oppdatert tirsdag 13. mai 2014 11:27
 

Pålogget

Vi har 1 gjest her nå

Besøk til nå

45701